Ner med kvinnodagen!

Det skrivs mycket om internationella kvinnodagen, den 8 mars, idag.

Jag är emot internationella kvinnodagen av flera anledningar. Några av dem:

  • 1 kvinnodag betyder ju att vi har 364 mansdagar.
  • Internationella kvinnodagen fokuserar på att kvinnor har det sämre. Jobba istället på att alla ska ha lika villkor 365 dagar om året.
  • Jämställdhet = lika villkor. Var är den internationella mansdagen? (Läste just att den fanns, men den är uppenbarligen inte lika stor).

Jag vill inte bli firad idag. Jag vill inte bli inkvoterad på något jobb. Och ja, det tycker jag fast jag har blivit diskriminerad i både löne- och andra arbetssituationer. Jag är människa, och alla människor ska ha lika villkor.